KONTRABASSIRÜHMA KONTSERTMEISTER

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle
KONTRABASSIRÜHMA KONTSERTMEISTRI
(täiskohaga, tööle asumine 1. augustil 2023, töötasu info saadame koos kutsega).

Konkurss toimub kolmes jaos: videovoor, lavavoor ja orkestrivoor. Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22. jaanuariks 2023 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „Kontrabass“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning lingi ühele lõikamata videosalvestisele*, milles kandidaat esitab järjest:

 • vabalt valitud osa Hans Fryba süidist „Suite im Alten Stil“ soolokontrabassile ja
 • ühe järgnevast kolmest eleegiast vabal valikul:

  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 1 D-duur
  või
  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 2 e-moll („Romanza Dramatica“)
  või
  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 3 e-moll („Romanza Patetica“) ning
 • orkestripartiidest** Ludwig van Beethoven. 5. sümfoonia, 3. osa taktist 1 kuni taktini 18, taktist 44 kuni taktini 75 ja taktist 141 eeltaktiga kuni taktini 218.

Lavavooru kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 30. jaanuariks

Lavavoor toimub 7. märtsil 2022 kell 10:00 Estonia kontserdisaalis. 

Lavavoorus osalemiseks palume ette valmistada:

I voor

 • Carl Ditters von Dittersdorf. Kontrabassikontsert E-duur (I ja II osa, H. K. Gruberi kadentsidega) 
  või
 • Johann Baptiste Vanhal.  Kontrabassikontsert (I ja II osa,  H. K. Gruberi kadentsidega) 
  ja
 • orkestripartiid**.

II voor

 • Giovanni Bottesini. Kontrabassikontsert nr 2 h-moll, I ja II osa
  või
 • Sergei Kussewitzky. Kontrabassikontsert, I ja II osa
  või
 • Eduard Tubin. Kontrabassikontsert 
  ja
 • orkestripartiid**.

2023. aasta kevadel toimuvasse orkestrivooru edasipääsejatel palume olla valmis osalema ERSO töös kahe kuni kolme kontserdi ja neile eelneva prooviperioodi jooksul. Konkursi võitja selgub orkestrivooru tulemusena.

Lisainfo ametikoha kohta: 

Kontrabassirühma kontsertmeistri kohustuste hulka kuulub oma rühma töö igapäevane juhtimine, mh grupiproovide läbiviimine. ERSO kunstinõukogu liikmetena on pillirühmade kontsertmeistrid kaasatud orkestri juhtimisse.  

* Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris. Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud, see tuleb esitada lõikamata kujul.  

** Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel, videovooru noodid kohe ja lavavooru noodid saadetakse koos kutsega.