KONTRABASSIRÜHMA KONTSERTMEISTER

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle
KONTRABASSIRÜHMA KONTSERTMEISTRI
(täiskohaga, tööle asumine aprillis 2024, töötasu 2187 eurot bruto).

Konkurss toimub kolmes jaos: videovoor, lavavoor ja orkestrivoor.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 8. septembriks 2023 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „Kontrabass“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning lingi ühele lõikamata videosalvestisele*, milles kandidaat esitab järjest:

 • vabalt valitud osa Hans Fryba süidist „Suite im Alten Stil“ soolokontrabassile ja
 • ühe järgnevast kolmest eleegiast (soovitavalt klaverisaatega) vabal valikul:
  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 1 D-duur
  või
  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 2 e-moll („Romanza Dramatica“)
  või
  Giovanni Bottesini. „Eleegia“ nr 3 e-moll („Romanza Patetica“) ning
 • orkestripartiidest** Ludwig van Beethoven. 5. sümfoonia, 3. osa taktist 1 kuni taktini 18, taktist 44 kuni taktini 75 ja taktist 141 eeltaktiga kuni taktini 218.

Lavavooru kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 25. septembriks

Lavavoor toimub 8. novembril 2023 kell 14:30 Estonia kontserdisaalis. 

Lavavoorus osalemiseks palume ette valmistada:

I voor

 • Carl Ditters von Dittersdorf. Kontrabassikontsert E-duur (I ja II osa, H. K. Gruberi kadentsidega) 
  või
  Johann Baptiste Vanhal.  Kontrabassikontsert (I ja II osa, helistik ja kadentsid omal valikul)
  ja
 • orkestripartiid**.

II voor

 • Giovanni Bottesini. Kontrabassikontsert nr 2 h-moll, I ja II osa
  või
  Sergei Kussewitzky. Kontrabassikontsert, I ja II osa
  või
  Eduard Tubin. Kontrabassikontsert 
  ja
 • orkestripartiid**.

Orkestrivooru edasipääsejatel palume olla valmis osalema ERSO töös kahe kuni kolme kontserdi ja neile eelneva prooviperioodi jooksul. Konkursi võitja selgub orkestrivooru tulemusena hiljemalt 31.03.2024.

Lisainfo: 
Nii orkestri- kui soolohäälestus on lubatud kogu konkursi vältel.
Kontrabassirühma kontsertmeistri kohustuste hulka kuulub oma rühma töö igapäevane juhtimine, mh grupiproovide läbiviimine. ERSO kunstinõukogu liikmetena on pillirühmade kontsertmeistrid kaasatud orkestri juhtimisse.
Orkestriproovid toimuvad reeglina tööpäeviti, neli tundi päevas, reedeti on ERSOl kontserdipäev.  

* Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris. Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud, see tuleb esitada lõikamata kujul.  

** Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel, videovooru noodid kohe ja lavavooru noodid saadetakse koos kutsega.