METSASARVERÜHMA RÜHMAMÄNGIJA

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle
METSASARVERÜHMA RÜHMAMÄNGIJA
(tööle asumine jaanuaris 2024, töötasu 1640 eurot bruto, täiskoormus).

Konkurss toimub kahes jaos: videovoor ja lavavoor.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 24. novembriks 2023 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „Metsasarv“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning:

 • lingi videosalvestisele*, milles kandidaat esitab Hermann Neulingi „Bagatelle“ klaverisaatega ning
 • lingi videosalvestisele*, milles kandidaat esitab järgnevad orkestrisoolod** vabas järjekorras:
  – metsasarvesoolo Dmitri Šostakovitši sümfoonia nr 5 I osast (harjutusnumbrid 17-20);
  – IV metsasarve soolo Ludwig van Beethoveni sümfoonia nr 9 III osast (taktid 83-98);
  – I metsasarve soolo Richard Straussi sümfoonilise poeemi „Till Eulespiegel“ algusest  kuni harjutusnumbrini 1 ning III metsasarve soolo, mis jääb harjutusnumbrite 28 ja 29 vahele;
  – II metsasarve soolo Wolfgang Amadeus Mozarti sümfooniast nr 29 A-duur IV osa (alates takt 167 kuni lõpuni).

Lavavooru kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 11. detsembriks.

Lavavoor toimub 8. jaanuaril 2024 kell 10:00 Estonia kontserdisaalis.

Lavavoorus osalemiseks palume ette valmistada:

I voor

 • Wolfgang Amadeus Mozart metsasarvekontserdi nr 2 I osa ja
 • orkestripartiid**.

II voor

 • Hermann Neuling. „Bagatelle“ ja
 • orkestripartiid**.

Lisainfo ametikoha kohta:

Orkestriproovid toimuvad reeglina tööpäeviti, neli tundi päevas, reedeti on ERSOl kontserdipäev. 

* Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris.  Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud, see tuleb esitada lõikamata kujul. Kogu nõutud repertuaari võib esitada ühe salvestisena. Palume laadida salvestise YouTube’i keskkonda.

**Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel, videovooru noodid kohe ja lavavooru noodid saadetakse koos kutsega.