TŠELLORÜHMA ABIKONTSERTMEISTER

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle
TŠELLORÜHMA ABIKONTSERTMEISTRI
(täiskohaga, tööle asumine jaanuaris 2024, töötasu 1914 eurot bruto).

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 6. septembriks 2023 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „Tšello“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning lingi videosalvestisele*, milles kandidaat esitab:

 • tšellopartii Beethoveni 5. sümfoonia III osa algusest kuni 79. taktini ning taktid 141-218**;
 • tšellosoolo Rossini avamängust ooperile „Wilhelm Tell“ (katkend 1: algusest kuni numbrini 5 Allegro)** ning
 • lühikese pala vabal valikul, võib olla saatega.

Lavavooru kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 25. septembriks.

Lavavoor toimub 6. novembril 2023 kell 14:30 Estonia kontserdisaalis.

Lavavoorus osalemiseks palume ette valmistada:

I voor

 • Franz Joseph Haydn. Tšellokontsert nr 2 D-duur, Hob. VIIb:2, I osa koos kadentsiga
  ja
 • orkestrisoolod**.

II voor

 • vabalt valitud romantilise kontserdi kaks esimest osa
  ja
 • orkestripartiid ja –soolod**.

Lisainfo ametikoha kohta:
Orkestriproovid toimuvad reeglina tööpäeviti, neli tundi päevas, reedeti on ERSOl kontserdipäev. Olenevalt teoste koosseisust on tšellistidel sageli üks individuaalse töö nädal kahe kuu jooksul.  Tšellorühma abikontsertmeistril on võimalus mängida tunnustatud pillimeistri poolt valmistatud tšellol. 

* Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris. Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud.  Salvestised võib esitada eraldi või kõik koos ühe lõikamata videona.

**Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel, videovooru noodid kohe ja lavavooru noodid saadetakse koos kutsega.