II VIIULIRÜHMA RÜHMAMÄNGIJA

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester võtab tööle
II VIIULIRÜHMA RÜHMAMÄNGIJA
(täiskohaga, töötasu 1640 eurot bruto, tööle asumine 02.12.2024).

Konkurss toimub kahes jaos: videovoor ja lavavoor.
Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 4. septembriks 2024 aadressile konkurss@erso.ee (märksõnaga „II viiul“) vabas vormis kandideerimisavalduse ja CV ning lingi videosalvestisele*, milles kandidaat esitab:

 • eesti autori teose vabal valikul, võib olla saatega
  ja
 • orkestripartiid**.

Lavavooru kutsutakse videovooru põhjal ning kutsed saadetakse välja hiljemalt 16. septembriks.

Lavavoor toimub 5. novembril 2024 kell 14:30 Estonia kontserdisaalis.

Lavavoorus osalemiseks palume ette valmistada:

I voor:

 • üks teos järgnevast valikust (kadentsidega):
  Wolfgang Amadeus Mozart – Viiulikontsert nr 3 G-duur, KV 216: I osa;
  Wolfgang Amadeus Mozart – Viiulikontsert nr 4 D-duur, KV 218: I osa või
  Wolfgang Amadeus Mozart – Viiulikontsert nr 5 A-duur, KV 219: I osa
  ja
 • orkestripartiid**.

II voor:

 • vabalt valitud romantilise kontserdi esimene osa
  ja
 • orkestripartiid**.

*Videosalvestis peab olema üles võetud ühe kaameraga, mängija näoga kaamera poole nii, et nii tema käed kui instrument on samuti kogu ulatuses kaadris. Salvestise hilisem töötlus ei ole lubatud.  Salvestised võib esitada eraldi või kõik koos ühe lõikamata videona. Palume salvestis saata YouTube’i mitteavaliku (unlisted) lingina.

** Orkestripartiid on kättesaadavad ERSO kodulehel, videovooru noodid alates 5. augustist ja lavavooru noodid saadetakse koos kutsega.